Τα δόντια στο όνειρο παραπέμπουν στα μέλη της οικογένειας: τα μπρο­στινά αναφέρονται στα παιδιά, στους αδελφούς ή στις αδελφές και στους γονείς, τα δε άλλα σε πιο μακρινούς συγγενείς· τα πάνω δόντια πάντοτε παραπέμπουν στα άρρενα μέλη, τα δε κάτω στα θήλεα. Αν δείτε, λοιπόν, ότι έχετε υγιή και λευκά τα μπροστινά πάνω δόντια, το όνειρο σημαίνει υγεία και πρόοδο των αρσενικών μελών της οι­κογένειας, λόγω δε της αγνότητας των διαθέσεων και της τιμιότητας του χαρακτήρα τους χαίρουν της κοινωνικής εκτίμησης και υπόληψης. Αν, όμως, ένα από τα δόντια αυτά πονάει ή σας έχει φύγει, το όνειρο είναι σημάδι ότι κάποιο άρρεν μέλος της οικογένειάς σας θα διατρέξει κίνδυνο υγείας, ή και ζωής ακόμη· αν το δόντι που πονάει είναι στην κάτω σιαγόνα, πρόκειται για σημάδι κινδύ­νου που απειλεί τα κορίτσια της οικογένειας. Αν δείτε ότι σας πονάει, ή έχει σαπίσει ή έχετε χά­σει ένα από τα σκυλόδοντα στην πάνω σιαγόνα, ο πεθερός σας ή ο γυναικάδελφός σας κινδυνεύει κάτι να πάθει∙ αν είναι από την κάτω σιαγόνα, το απειλούμενο πρόσωπο είναι η πεθερά, η γυ­ναικαδέλφη ή η νύφη σας· αν ένα άλλο δόντι σάς πονάει, είναι σημάδι ότι κάποιος κίνδυνος απει­λεί άλλα μέλη της οικογένειάς σας με τα οποία έχετε πιο μακρινή συγγένεια. Αν είδατε ότι σας πέ­φτουν όλα τα δόντια μαζί, μεγάλα οικογενειακά ατυχήματα θα πάθετε και θα σας βρουν συμφο­ρές ανυπολόγιστες. Αν, όμως, ονειρευτείτε ότι τα δόντια σάς ενοχλούν και δεν μπορείτε να μασή­σετε ή να μιλήσετε, το όνειρο σημαίνει ότι θα εμπλακείτε σε μακρά και ατέρμονα δίκη, η οποία πολύ θα σας βασανίσει, θα απαιτηθούν δε γι’ αυ­τήν πολλά χρήματα. Αν δείτε ότι καθαρίζετε τα δόντια σας, το όνειρο είναι σημάδι των αρπακτικών διαθέσεων των συγγενών σας, γι’ αυτό πρέπει να έχετε το νου σας. Αν δείτε ότι ενώ έπεσαν τα δό­ντια σας βγάζετε άλλα, σημαίνει ότι θα λάβετε ανέλπιστη βοήθεια∙ γενικά, αυτή η εκδοχή του ονείρου σημαίνει μεταβολή της κατάστασης σας προς το ευτυχέστερον. Αν δείτε ότι σας ξεκολ­λούν βίαια τα δόντια, θα δοκιμάσετε την κατα­φρόνια του κόσμου∙ αν, όμως, δείτε ότι έχετε δό­ντια ζώου, γουρουνιού ας πούμε ή ελέφαντα, το όνειρο είναι σημάδι ότι θα συμβαίνουν πάντα στο σπίτι σας πολλά καλά και θα έχετε άφθονα αγαθά. Τα χρυσά δόντια για άλλους μεν είναι καλό, για άλλους όμως κακό, ανάλογα με το επάγγελμα. Δό­ντια ασημένια σημαίνουν χρήματα και απολαβές∙ μολυβένια, σημαίνουν κινδύνους και απάτες. Όταν δείτε στον ύπνο σας πως χάνετε τα δόντια σας, δεν έχετε όμως στενούς συγγενείς, το όνειρό σας σ’ αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι θα έχετε μεγάλες απώλειες χρημάτων, οπότε, για λίγο διάστημα, καλό είναι να απέχετε από επιχειρήσεις και άλλα τολμηρά διαβήματα. Αν δείτε ότι τα δόντιά σας είναι ψεύτικα, σημαίνει ότι προσπαθείτε να απα­τήσετε τον κόσμο και να δολιευτείτε τους φίλους σας, θα αποκαλυφθούν όμως οι προθέσεις σας και θα εισπράξετε μόνο την περιφρόνηση και την αηδία των άλλων, κάτι που πολύ θα σας κοστίσει στο μέλλον. Αν δείτε ότι κουνιούνται τα δόντια σας χωρίς να πέφτουν, είναι σημάδι ότι οι υποθέσεις σας βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, οπότε πρέπει να φροντίσετε να τις διασφαλίσετε.