Αν στον ύπνο σας δείτε δίσκο άδειο, είναι δε απλώς κρεμασμένος σε μια άκρη του τοί­χου, κενές ελπίδες και ψεύτικα όνειρα σημαίνει. Αν ο δίσκος έχει άφθονα γλυκίσματα, το όνειρο αυτό σας προειδοποιεί ότι θα ακούσετε πικρές κουβέντες και λόγια που θα σας αγγίξουν. Αν ονει­ρευτείτε ότι κρατάτε δίσκο στα χέρια σας και προ­σφέρετε σε κάποιον γλυκό ή καφέ, σημαίνει ότι θα του πείτε πράγματα που θα τον λυπήσουν αν κά­ποιος άλλος προσφέρει σε εσάς δίσκο, να περι­μένετε να σας κατηγορήσει. Αν δείτε ότι κρατάτε δίσκο στα χέρια σας και σας έπεσε και έσπασε ή εσείς τον σπάσατε επίτηδες, το όνειρο σημαί­νει ότι κάποιος σας πλησιάζει με σκοπό να σας κα­κολογήσει, εσείς δε με τη συμπεριφορά σας τον αποστομώνετε.