Αν δείτε στον ύπνο σας ότι φέρετε στους ώμους σας δισάκι, το όνειρο προαναγγέλλει οι­κονομική άνεση, ότι θα έχετε καλές δουλειές, θα λάβετε δε από απόντες, στους οποίους μάλιστα έχετε δανείσει και χρήματα, ευχάριστες ειδήσεις· γενικά, σημαίνει κέρδη και ωφέλειες. Αν ονει­ρευτείτε κάποιον άλλο να φέρει δισάκι, θα απο­δειχτεί ότι ο άνθρωπος αυτός έχει για σάς κα­κούς σκοπούς.