Αν δείτε στο όνειρό σας ότι διέρχε­στε διώρυγα, το όνειρο σημαίνει ότι θα κάνετε γάμο στα ξένα, και μάλιστα σύζυγός σας θα γί­νει εκείνο το πρόσωπο που θα δείτε καθώς θα διέρχεστε τη διώρυγα. Κατ’ άλλους, το όνειρο αυτό σημαίνει κληρονομιά απροσδόκητη.