Αν δείτε σε όνειρο ότι είστε δή­μαρχος, σημαίνει ότι ανοίξατε θέματα από τα οποία δε θα προκύψει για εσάς κάποιο υλικό όφε­λος. Αν δείτε ότι παρουσιάζεστε στο δήμαρχο και μιλάτε μαζί του, το όνειρο σημαίνει ότι έχετε απο­κτήσει την εύνοια σοβαρού προσώπου. Αν γυναίκα βλέπει ότι ο σύζυγος της έγινε δήμαρχος, οικο­νομικές δυσχέρειες έχει να δοκιμάσει και πολλά έχει να στερηθεί και να υποφέρει. Κόρη που βλέ­πει σε όνειρο ότι πήρε σύζυγο δήμαρχο θα πέσει πολύ χαμηλά και θα αποδεχτεί άνθρωπο τον οποίο δε θεωρεί αντάξιο της.