Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πονάει ο δείκτης, σημαίνει βαριά ασθένεια. Αν δείτε ότι σας έκοψαν το δείκτη, το όνειρο είναι κακό, και σημαίνει θάνατο ενός από τους άντρες της οικο­γένειας. Αν, αντίθετα, ονειρευτείτε ότι ο δείκτης σας δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, το όνειρο αυτό είναι πολύ καλό∙ σημαίνει ευτυχία, σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και γενικότερη καλή διά­θεση. Αν σας πονάει το δάχτυλό σας και ανα­γκαστείτε να πάρετε φάρμακα, το όνειρο είναι ση­μάδι ασθένειας φίλου ή συγγενή, την οποία θα πληροφορηθείτε με επιστολή που θα λάβετε. Αν γυναίκα δει ότι έπεσε ή κόπηκε το δάχτυλο της, το όνειρο σημαίνει ότι θα υποστεί ζημιά, η οποία θα αφορά έπιπλα ή στολίδια διάφορα. Αν δείτε ότι κάηκε το δάχτυλό σας, πολλή αντιζηλία και φθόνο εκ μέρους των συναδέλφων σας θα δοκι­μάσετε∙ αν, πάλι, δεν κάηκε όλο, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα δυσαρεστηθείτε με στενό συγγενή ή αγαπητό σας φίλο. Αν κάποιος ηλικιωμένος δει το όνειρο, απειλείται ο πρωτότοκος γιος του ή η μεγαλύτερη κόρη.