Το όνειρο αυτό γε­νικά είναι δυσάρεστο. Αν ονειρευτείτε ότι είστε εσείς δικηγόρος, θα χάσετε τη θέση σας ή θα υπο­στείτε ζημιά στις επιχειρήσεις και θα αντιμετωπί­σετε μεγάλη οικονομική δυσπραγία. Αν δείτε άλλον ως δικηγόρο, και μάλιστα ότι έχετε ερωτική σχέση μαζί του, σημαίνει ότι θα εμπλακείτε σε υπόθεση από την οποία θα βγείτε ζημιωμένοι, Αν κάποια γυ­ναίκα δει σε όνειρο να κάνει η ίδια το δικηγόρο, σημαίνει ότι θα ήταν καλύτερα να κοιτάξει τη δου­λειά της και να μην αναμειγνύεται σε πράγματα που είναι πολύ δύσκολα γι’ αυτή· αν δει πως παντρεύε­ται δικηγόρο, σημαίνει ότι θα συνδεθεί με άνθρωπο που έχει πολλά οικονομικά προβλήματα, θα βα­σανιστεί δε πολύ μαζί του. Αν ονειρευτείτε ένα δι­κηγόρο στο δικαστήριο και τον ακούτε στο όνειρό σας να αγορεύει, θα σας συμβεί κάτι που, για να το διευθετήσετε, θα χάσετε άδικα πολύτιμο χρόνο. Αν στο όνειρο δείτε δικηγόρο να σας πληρώνει για εργασία που του κάνατε, σημαίνει ότι θα λάβετε χρήματα τα οποία θεωρούσατε χαμένα∙ αν όμως πληρώνετε εσείς δικηγόρο, θα χάσετε χρήματα τα οποία θεωρούσατε ασφαλή.