Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε διευθυντής, κολακείες θα ακούσετε στις οποίες δεν πρέπει να δώσετε καμία σημασία, διότι προέρχο­νται από ανθρώπους που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ευπιστία σας∙ αν όμως δείτε απλώς το διευθυντή σας, και μάλιστα να επιδεικνύει εύνοια προς το πρόσωπό σας, σημαίνει ότι θα σας αποδοθούν τιμές· για τους στρατιωτικούς, αυτό το όνειρο σημαίνει προαγωγή, γενικά δε εύνοια εκ μέρους των ανωτέρων. Αν κάποια γυναίκα δει στον ύπνο της ότι ο σύζυγος της ή κάποιος συγ­γενής της γίνεται διευθυντής σε κάποια υπηρε­σία, σημαίνει ότι είναι κουτή και ανόητη, κάτι που δε θα της βγει σε καλό. Κόρη ανύπαντρη που στο όνειρο της ερωτοτροπεί με το διευθυντή της ή πα­ντρεύεται διευθυντή θα κάνει καλό γάμο και θα ζήσει ευτυχισμένη και τιμημένη. Αν κάποιος ασθε­νής στρατιωτικός, υπάλληλος ή εργάτης δει ότι τον επισκέπτεται ο διευθυντής του, σημαίνει ότι θα χάσει την εργασία του εξαιτίας της ασθένειάς του∙ αν δεν τη χάσει, θα προαχθεί αμέσως μόλις ση­κωθεί από το κρεβάτι. Αν κάποιος κατάδικος δει το διευθυντή της φυλακής του να τον πλησιάζει, θα ασθενήσει σοβαρά, ίσως μάλιστα πεθάνει μέσα στη φυλακή.