Αν γυναίκα ονειρευτεί ότι γεννάει παιδιά δίδυμα, απροσδόκητη ευτυχία την περιμένει, και μάλιστα από πρόσωπο το οποίο νόμιζε εχθρικά διακείμενο προς την ίδια∙ αν απλώς ονει­ρευτεί τα δίδυμα, είδηση ευχάριστη για την ίδια και για το σύζυγο της θα λάβει∙ αν όμως αυτή που ονειρεύεται ότι γεννά δίδυμα είναι κοπέλα ανύ­παντρη, μεγάλη προσβολή θα της γίνει εξαιτίας της διαγωγής της, η οποία είναι αξιόμεμπτη. Άντρας που θα δει ότι γεννά δίδυμα θα απαλ­λαγεί από σκέψεις και φροντίδες που τον απα­σχολούν.