Γενικά, το όνειρο αυτό δεν είναι ευχάριστο. Έτσι, αν δείτε στον ύπνο σας κάποιο» που να είναι δάσκαλος, θα έχετε πλήθος οικονο­μικών δυσχερειών και θα σας καταδιώξουν οι δανειστές σας∙ υπό ειδικές συνθήκες, σημαίνει ότι θα υποστείτε και φοβερό διωγμό για τις πολιτικές σας πεποιθήσεις. Αν δείτε σε όνειρο τον εαυτό σας ως διδάσκαλο, σημαίνει ότι θα επιχειρήσετε μακρύ ταξίδι από το οποίο όμως καμία ωφέλεια δε θα προκύψει για εσάς. Αν κάποια γυναίκα δε ότι έχει σύζυγο διδάσκαλο, είναι προορισμένη να ζήσει πάντοτε στην αφάνεια και τη φτώχια, έχει δε να υποστεί ακόμη μεγαλύτερα δεινά και αθλιό­τητες που θα πλήξουν την ίδια και την οικογένειά της∙ αν νεαρή κοπέλα δει στον ύπνο της ότι ερω­τεύεται δάσκαλο, θα δημιουργήσει δεσμό με άνθρωπο μηδαμινής αξίας. Αν, όμως, δείτε δασκάλα στον ύπνο σας, και μάλιστα ότι συνομιλείτε μαζί της, μεγάλες ερωτικές επιτυχίες θα έχετε. Αν γυ­ναίκα δει σε όνειρο ότι είναι δασκάλα, θα έχει βίο ανθόσπαρτο. Αν δείτε δασκάλα στην έδρα της να διδάσκει, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι θα σας τύχουν διάφορα ευχάριστα. Δύο ή πολλές δασκάλες μαζί αν δείτε στο όνειρό σας, να λογοφέρουν ή να έρχονται στα χέρια, σημαίνει ότι ξέ­νοι άνθρωποι ενδιαφέρονται πολύ για την τύχη σος και θα σας ωφελήσουν.