Αν στο όνειρό σας ακούτε κήρυγμα και διδαχή, και μάλιστα σε τόπο ιερό, όπως είναι η εκκλησία ή το σχολείο, σημαίνει ότι θα σας δώσουν χρήσιμη συμβουλή την οποία πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Αν δείτε ότι εσείς είστε αυτά, που κάνει το κήρυγμα, σε μεγάλη ταλαιπωρία θα υποβληθείτε, πολλές έγνοιες και φροντίδες θα σα; πνίξουν και μεγάλη στενοχώρια θα δοκιμάσετε. Av γυναίκα δει στο όνειρο της ότι ακούει κήρυγμα, σημαίνει ότι θα ακούσει κάποια συμβουλή για την προβληματική και προκλητική διαγωγή της – αν μάλιστα είναι κόρη ανύπαντρη, θα ζημιωθεί εξαι­τίας της κακής της συμπεριφοράς – ίσως μάλιστα χάσει καλό συνοικέσιο.