Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε προσκεκλημένος κάπου και διασκεδάζετε, το όνειρο σημαίνει ότι θα λάβετε μέρος σε εκδή­λωση θλίψης και πένθους. Αν δείτε ότι σας έχουν προσκαλέσει σε διασκέδαση που δεν πήγατε, να γνωρίζετε ότι σωθήκατε από πολύ σοβαρό κίν­δυνο, τον οποίο ίσως ακόμη δεν έχετε καταλάβει. Αν ονειρευτείτε ότι η διασκέδαση γίνεται μέσα στο σπίτι σας, κάτι δυσάρεστο σας απειλεί, οπότε φρο­ντίστε να το αποφύγετε. Αν κάποια γυναίκα δει στον ύπνο της ότι προσκαλείται σε διασκέδαση και λαμβάνει μέρος, σημαίνει ότι θα έχει προβλήματα με το σύζυγο της, τα οποία μάλιστα θα είναι αντι­στρόφως ανάλογα σε ένταση με τη διασκέδαση που απολαμβάνει∙ όσο μεγαλύτερη είναι η ευθυ­μία της, τόσο πιο έντονα είναι τα προβλήματα και οι σκηνές σύγκρουσης που θα τα συνοδεύουν. Κόρη ανύπαντρη ή μνηστευμένη αν δει το όνειρο αυτό, θα τα χαλάσει με τον εραστή της∙ αν μάλι­στα, στο όνειρο της, θαύμαζαν όλοι το κάλλος της, θα τα χαλάσει για πάντα. Κατάδικος που θα ονει­ρευτεί ότι λαμβάνει μέρος σε διασκέδαση θα χά­σει μια ευκαιρία χάριτος, κάτι στο οποίο ήλπιζε ­αν ασθενής δει το όνειρο αυτό, θα μείνει ακόμα για πολύ στο κρεβάτι. Μόνο για τους ηλικιωμένοι· το όνειρο αυτό σημαίνει ακμαιότατα γηρατειά μακρύ ακόμη δρόμο, όπως και άλλες οικογενειακές ευτυχίες, π.χ. συνοικέσια των παιδιών του κ.λπ.