Αν δείτε στον ύπνο σας τον εαυτό σας ως διανομέα, κόπους πολλούς να περιμένετε και αγώνα θα αναγκαστείτε να κάνετε για να ανορθώσετε τα οικονομικά σας, τα οποία βρί­σκονται σε φοβερά άσχημη κατάσταση· αν, όμως, δείτε άλλον στο ρόλο του διανομέα, λύπες προ­σωρινές θα δοκιμάσετε και μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες, από τις οποίες μετά δυσκολίας θα σωθείτε. Αν δείτε ότι ταχυδρομικός διανομέας έρχεται στο σπίτι σας και σας φέρνει επιστολή, θα έχετε είδηση από πρόσωπο ξενιτεμένο, του οποίου είχατε πολύ καιρό να μάθετε νέα. Αν πα­ντρεμένη ονειρευτεί ότι μιλάει με ταχυδρομικό διανομέα, αν μεν αυτός είναι γνωστός της, θα γεν­νήσει αισίως αγόρι∙ αν της είναι άγνωστος, θα έχει ένα μικρό αλλά οδυνηρό ατύχημα – ίσως πέσει, ή ίσως της εμφανιστεί κάποιο οδοντικό πρόβλημα, ή κάτι άλλο σχετικό. Αν κάποιος ασθενής ονειρευτεί ότι έρχεται προς αυτόν διανομέας για να του φέρει κάτι, να θυμάται ότι το όνειρο θα του βγει αφού σηκωθεί από το κρεβάτι. Σε μερικές πε­ριπτώσεις, ιδίως γι’ αυτούς που διαχειρίζονται ξένα χρήματα, ταμίες ή εισπράκτορες, το όνειρο με διανομέα σημαίνει και κατάχρηση, η οποία θα αποκαλυφθεί και θα οδηγήσει αυτόν που το βλέ­πει στη φυλακή.