Αν δείτε ότι σας αποδίδεται κά­ποια κατηγορία κι εσείς διαμαρτύρεστε και δια­κηρύττετε την αθωότητά σας, κάποιος εχθρός κρυφός, ο οποίος μάλιστα σας κάνει και το φίλο, σας επιβουλεύεται. Αν ονειρευτείτε ότι άλλος διαμαρτύρεται πως κατά κάποιον τρόπο τον έχετε αδικήσει, σημαίνει ότι αυτός θα γίνει φίλος σας και αγαπητός σας σύντροφος. Αν δείτε στο όνειρό σας γυναίκα να διαμαρτύρεται ενώπιόν σας και να σας κατηγορεί, το όνειρο προαναγγέλλει ότι θα συνάψετε ερωτική σχέση μαζί της· αν οι διαμαρ­τυρίες διατυπώνονται εν τη απουσία σας, σημαίνει πως θα αναζωπυρωθούν σχέσεις τις οποίες θεω­ρείτε λησμονημένες. Αν εσείς διαμαρτύρεστε για τη συμπεριφορά γυναίκας γνωστής σας, θα ψυχρανθείτε μαζί της για αιτία μηδαμινή. Ασθενής που ονειρεύεται ότι διατυπώνει κατά του γιατρού του κατηγορίες πρέπει να συμμορφωθεί με τις οδη­γίες που έχει λάβει για τη θεραπεία του, διότι αυτή θα τον σώσει. Αν κάποιος ηλικιωμένος δει στο όνειρο του ότι διαμαρτύρεται και τα βάζει με τα παιδιά του, ας γνωρίζει ότι θα ζήσει με αρμονία και αγάπη μαζί τους και θα πεθάνει περιστοιχι­σμένος από αυτά. Αν δείτε να σας επιδίδεται εγ­γράφως διαμαρτυρία που στρέφεται εναντίον σας ή εναντίον κάποιου άλλου, να έχετε υπόψη σας πως κινδυνεύει η θέση σας.