Αν δείτε ότι μιλάτε πολλές γλώσσες ενώ δε γνωρίζετε καμία, πάθημα γελοίο σας πε­ριμένει εξαιτίας της μανίας σας να επιδεικνύεστε ως κάτι που δεν είστε. Αν μιλάτε με φίλο σας γλώσσα την οποία ούτε εσείς ούτε εκείνος κατα­λαβαίνετε, θα υποπέσει στην αντίληψή σας μυ­στήριο, το οποίο δε θα μπορέσετε να εξηγήσετε, όσο κι αν βασανίσετε το μυαλό σας. Γυναίκα που βλέπει ότι μιλά ξένη γλώσσα με το σύζυγο της ας είναι βέβαιη ότι εκείνος δεν της εκμυστηρεύεται τα πάντα και ότι τελευταία της αποκρύπτει πολύ σπουδαίο μυστικό. Κόρη ανύπαντρη που βλέπει ότι μιλά με το μνηστήρα της σε άλλη γλώσσα, θα πά­ρει σύζυγο πολύ κατώτερο της. Αν ακούτε άλλους να μιλούν ξένες γλώσσες, αν μεν καταλαβαίνετε τι λένε, θα μάθετε μυστικό το οποίο πολύ σας εν­διαφέρει∙ αν δεν τους καταλαβαίνετε, θα μάθετε μυστικό το οποίο σας είναι εντελώς αδιάφορο. Αν δείτε ότι αρχίσατε να μαθαίνετε κάποια ξένη γλώσσα, το όνειρο σημαίνει ότι αποφασίσατε να σοβαρευτείτε πολύ αργά. Αν δείτε ότι γράφετε γλώσσα την οποία γνωρίζετε, επιστολή ευχάρι­στη θα λάβετε, και είδηση από άνθρωπο για τον οποίο θερμότατα ενδιαφέρεστε∙ αν γράφετε όμως χωρίς να καταλαβαίνετε τι γράφετε, η επιστολή θα περιέχει λυπηρή για εσάς είδηση.