Διάκονος

/Διάκονος

Διάκονος

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε εσείς διάκονος, το όνειρο σημαίνει ότι θα πα­ρέμβετε στις υποθέσεις άλλου, ο οποίος πολύ θα ζημιωθεί εξαιτίας της αναμείξεως σας αυτής· αν όμως δείτε απλώς κάποιο διάκονο, θα χάσετε κάτι που θεωρείτε σπουδαίο. Γυναίκα που βλέπει διά­κονο, και μάλιστα μιλά μαζί του, θα χάσει κά­ποιο από τα κοσμήματα της· αν αυτό το όνειρο το δει κοπέλα ανύπαντρη, θα υποστεί πολύ σπου­δαία απώλεια, διότι θα χάσει την αγάπη της. Ασθενής που βλέπει ότι μιλά με διάκονο ας γνω­ρίζει ότι η ασθένεια του θα χειροτερέψει· κατά­δικος όμως που βλέπει το όνειρο αυτό θα μάθει ότι θα του δοθεί χάρη και θα αποφυλακιστεί. Για τους γέροντες, το όνειρο έχει σπουδαιότερη ση­μασία: σημαίνει ότι πρέπει να δώσουν μεγάλη βα­ρύτητα στη δίαιτα τους, να διπλασιάσουν δε και τις προσευχές τους, διότι η μετάβαση από τον κό­σμο αυτό στον άλλο είναι μια πραγματικότητα την οποία ο άνθρωπος δύσκολα αποδέχεται. Η ερ­μηνεία αυτή του ονείρου δεν ισχύει αν ο γέρος δει στο όνειρο του ως διάκονο κάποιον που είναι συγ­γενής του.

2017-07-03T19:23:42+00:00
ΜΑΓΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
1+1 ΔΩΡΟ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑΣ
Cookie Notification
Χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως χρήστες στην ιστοσελίδα μας. Αν προχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies, σημαίνει πως αποδέχεστε την χρήση τους.
Πολιτική απορρήτου
Ρυθμίσεις Cookies
ΟΚ, μου αρέσουν τα Cookies!