Η ερμηνεία του ονείρου αλλάζει, ανά­λογα με το χρώμα του δέρματος. Αν το δέρμα που βλέπετε στο όνειρο είναι λευκό και λείο σαν γυ­ναικείο, σημαίνει πίστη και ειλικρινή αγάπη εκ μέ­ρους του προσώπου που αγαπάτε∙ αν, όμως, το δέρμα είναι μελαχρινό και τραχύ, σημαίνει ότι θα εισπράξετε την αχαριστία από αυτό το πρό­σωπο, το οποίο τίποτα απ’ όσα κάνατε για το χα­τίρι του δε θα θυμηθεί. Αν το χρώμα του δεν εί­ναι συγκεκριμένο, να περιμένετε την απιστία του αγαπημένου σας, και μάλιστα με άτομο που δεν εί­ναι σε θέση να συγκριθεί μαζί σας. Αν δείτε ότι το δέρμα σας πάσχει από κάποια ασθένεια, σκη­νές ζηλοτυπίας θα έχετε με το αγαπημένο σας πρό­σωπο, οι οποίες όμως θα περάσουν και θα γίνουν όλα μέλι γάλα. Αν δείτε ότι σας αφαιρούν το δέρμα, θα μάθετε ότι σας εγκατέλειψε η αγαπη­μένη σας, η οποία θα φύγει μακριά σας για πά­ντα∙ το καλύτερο, λοιπόν, που έχετε να κάνετε εί­ναι να τη λησμονήσετε για να μη μαραθείτε άδικα, αφού καμία ελπίδα επανασύνδεσης μαζί της δεν υπάρχει. Ασθενής που θα δει σε όνειρο ότι του αφαιρούν το δέρμα θα υποστεί οδυνηρή εγχείρηση ή θα αναγκαστεί να πάρει φάρμακο, το οποίο για πολύ καιρό θα θυμάται- οι ηλικιωμένοι που θα δουν ότι τους αφαιρούν το δέρμα θα αποχωρι­στούν κάποιον πολύ στενό συγγενή τους, ίσως κά­ποιο παιδί τους, και όταν μετά από χρόνια θα επι­στρέψει να τους δει, θα τους βρει νεκρούς. Αν δείτε ότι έχετε δέρμα ζώου, σημαίνει ότι θα φερ­θείτε άγρια σε κάποια περίσταση, έπειτα όμως θα μετανιώσετε και θα χτυπάτε το κεφάλι σας. Δέρμα ψαριού, με όποιον τρόπο κι αν το δείτε, ση­μαίνει προσεχές ταξίδι.

Βλέπε και Πετσί