Το όνειρο αυτό είναι πάντα πολύ δυ­σάρεστο, η ερμηνεία του δε αφορά και το ηθικό και το υλικό μέρος. Για όλους, άντρες, γυναίκες, νέους και γέροντες, αποτελεί σημάδι απώλειας πε­ριουσίας, καθώς και του ότι θα υπάρξουν θλιβε­ρές ειδήσεις για τους απόντες συγγενείς ή φίλους. Αν, λοιπόν, δείτε ότι ο διάβολος σας έχει σηκώ­σει με τις φτερούγες του και σας έχει αρπάξει, το όνειρο σημαίνει ότι ζημιές μεγάλες σας απει­λούν και οι υποθέσεις σας θα λάβουν κακή τροπή· γενικά, είναι σημάδι ότι θα αντιμετωπίσετε δύ­σκολες καταστάσεις. Αν δείτε ότι μιλάτε με το διά­βολο, σημαίνει ότι θα πέσετε θύμα απάτης και δόλου, πίσω δε από την πλεκτάνη θα βρίσκεται πρόσωπο το οποίο δεν περιμένατε να τρέφει προς το άτομό σας τέτοια αισθήματα, ίσως επειδή πρό­κειται για γυναίκα. Αν δείτε μπροστά σας το διά­βολο με τη συνηθισμένη μορφή του, μαύρο και απαίσιο, και σας παρατηρεί απειλητικά, περιμέ­νετε να υποστείτε πλήρη καταστροφή στην επι­χείρησή σας, γενικά δε ανεπανόρθωτη ζημιά, κατατρεγμούς, δικαστικές διώξεις και βάσανα απε­ρίγραπτα. Αν δείτε ότι είστε στην κόλαση και ο διάβολος σας βασανίζει, θα έχετε την αποδοκι­μασία των ανωτέρων σας, ίσως δε χάσετε και τη θέση σας, πράγμα που θα επιφέρει και την οικο­νομική σας καταστροφή. Αν όμως δείτε ότι έχετε συλλάβει το διάβολο και τον έχετε νικήσει, και γίνατε κύριος του, τότε το όνειρο σημαίνει ότι έχετε καταβάλει τους εχθρούς σας, κι έτσι θα στα­ματήσει η μανιώδης εκ μέρους τους καταδίωξη. Αν δείτε ότι δαιμονίζεστε, το όνειρο είναι καλό- ση­μαίνει ότι χαίρετε της εκτίμησης του κόσμου, αν και κατ’ άλλους σημαίνει προσεχή θάνατο- κι αν δείτε κάποιον άλλο δαιμονισμένο, σημαίνει ότι θα χαρείτε για κάποια υπόθεση. Αν δείτε ότι μπρο­στά σας διάβολος μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε άγ­γελο, να έχετε υπόψη σας ότι σας περιστοιχίζουν άνθρωποι πονηροί και δόλιοι, οι οποίοι θα εμφα­νίζονται ως φίλοι χωρίς όμως πραγματικά να εί­ναι, επωφελούμενοι δε από την ευπιστία σας θα σας εξαπατήσουν και θα σας κάνουν να μετανιώ­σετε οικτρά που τους εμπιστευτήκατε. Αν δείτε ότι διάβολοι πολλοί σας κυνηγούν, θα έχετε κακά ξε­μπερδέματα με τους δανειστές σας, ίσως δε κα­ταλήξετε ακόμη και στη φυλακή· αν όμως δείτε ότι διαφύγατε από τη φυλακή και σωθήκατε, θα αποφύγετε τα χειρότερα και θα κατορθώσετε να διευθετήσετε τα χρέη σας, έτσι ώστε να μην αντι­μετωπίζετε πλέον πρόβλημα. Αν γυναίκα βλέπει ότι συνομιλεί με διάβολο, να ξέρει ότι με κακό άνθρωπο έχει συνάψει σχέσεις που δε θα την ωφε­λήσουν αν μάλιστα δει ότι ερωτοτροπεί με το διά­βολο, πολύ γρήγορα θα δει τη φήμη της να ευτελίζεται. Κόρη που βλέπει σε όνειρο ότι παντρεύε­ται ή μνηστεύεται το διάβολο πρέπει να γνωρίζει ότι με τη συμπεριφορά της εκτίθεται και αμαυ­ρώνει την τιμή της, γι’ αυτό πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Ασθενής που βλέπει ότι συνομιλεί με το διάβολο ή εμπιστεύεται σ’ αυτόν τη θεραπεία τον, θα παρουσιάσει νέα βελτίωση της υγείας του. Αν κάποιος ηλικιωμένος δει όνειρο με το διάβολο, με οποιαδήποτε μορφή και σε οποιαδήποτε περίσταση, σημαίνει ότι θα πληροφορηθεί την κακή διαγωγή των παιδιών του∙ ακόμη, ίσως είναι προμήνυμα ότι συντομεύει η ζωή του.