Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κρατάτε δαυλό αναμμένο, σημαίνει ότι θα σπείρετε διχό­νοια μεταξύ φίλων σας και θα γίνετε αιτία φιλο­νικιών δεν είναι δε καθόλου παράδοξο να αποκαλυφθεί και ο ρόλος σας σ’ αυτή την ιστορία∙ αν δείτε ότι τον κρατά άλλος, να ξέρετε ότι κά­ποιος προσπαθεί να σας διαβάλει. Αν δείτε σε όνειρο δαυλό να καίγεται μέσα στο σπίτι σας, θα είστε μάρτυρας οικογενειακών σκηνών μεταξύ συγγενών και φίλων. Όνειρο με δαυλό που καίει και φωτίζει, και υπό το φως του είναι δυνατόν να εργαστεί κάποιος, σημαίνει ότι επίβουλος εχθρός μπήκε στο σπίτι σας και προσπαθεί να φέρει τη διχόνοια και το μίσος μεταξύ των με­λών αυτής.