Είναι καλό προμήνυμα σημαίνει ότι θα έχετε οικογενειακή και προσωπική ευτυχία αν τη φοράτε νιώθετε και ασφάλεια, αν αγοράζετε  ή σας χαρίζουν δακτυλήθρα θα  κάνετε γνωριμία φίλου αγαπημένου. Αν δείτε πως χάσατε τη δακτυλήθρα σας θα έχετε φασαρίες παλιά ή χαλασμένη δακτυλήθρα σημαίνει απερίσκεπτες κινήσεις. Η υγεία σας είναι καλή γιατί τη προσέχετε ενώ αντίθετα η δακτυλήθρα προμηνύει προβλήματα στη δουλειά σας προσέξτε! Αν δείτε ότι φοράτε δαχτυλήθρα, κρυφή αλλά μεγάλη στενοχώρια θα δοκιμάσετε και θα λυπηθείτε για υπόθεση την οποία δε θα μπορείτε να φανερώσετε σε άλλον. Αν δείτε ότι σας προσφέρουν δαχτυλήθρα, το όνειρο σημαί­νει ότι θα λάβετε κακή είδηση που θα προκαλέ­σει τα δάκρυά σας∙ αν δείτε ότι την αγοράζετε, ση­μαίνει ότι λάβατε μέρος σε υπόθεση που θα στρα­φεί εναντίον σας. Αν κάποιος άντρας δει σε όνειρο ότι φορά δαχτυλήθρα, σημαίνει ότι θα υποταχθεί πλήρως στις θελήσεις γυναίκας ανόητης, η οποία θα τον περιπαίζει.