Είναι κακό ονειρικό σύμβολο, συνδυάζεται με προβλήματα το δακτυλίδι στο όνειρο είναι στεναχώρια. Αν σας χαρίζουν ή αν φοράτε δακτυλίδι θα στενοχωρηθείτε, θα πικραθείτε, θα νιώσετε πίεση και άγχος, μα αν το βγάλετε στο όνειρο σας θα απαλλαγείτε από τα προβλήματα σας. Εάν βρείτε κάποιο δακτυλίδι θα κάνετε καινούρια ερωτική σχέση, εάν χάσετε όμως το δακτυλίδι σας, θα έχετε οικογενειακά προβλήματα και πιθανό χωρισμό ή διαζύγιο ειδικά αν δείτε σπασμένο δακτυλίδι. Στην υγεία προμηνύει ασθένεια ενώ στα εργασιακά σας όλα τα δακτυλίδια εκτός από το χρυσό σημαίνει φτώχεια, ανέχεια, οικονομικά προβλήματα και αναδουλειά. Μόνο το χρυσό δακτυλίδι σημαίνει πρόοδο, άνοδο, και κέρδη. Αν ονειρευτείτε πως χάνετε το δακτυλίδι σας να περιμένετε καλύτερες ημέρες. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι φοράτε ένα ή πολλά δαχτυλίδια πολύτιμα στα δάχτυλά σας, η υπόληψή σας στην κοινωνία θα είναι δεδομένη, κυρίως λόγω της θέσης σας∙ είναι μάλιστα σημάδι προβιβασμού στην εργασία σας ή και παρασημοφορίας για κάποια ανδραγαθία σας∙ αν όμως γυ­ναίκα δει αυτό το όνειρο, θα τη βρουν στενοχώ­ριες και βάσανα, ίσως δε έρθει αντιμέτωπη με την κακογλωσσιά και διάφορες συκοφαντίες. Αν δείτε ότι αγοράζετε δαχτυλίδι, ανόητα φερόμε­νος βάλατε μεγάλες φροντίδες στο κεφάλι σας και θα ζημιωθείτε∙ αν όμως δείτε ότι σας το χα­ρίζουν, το όνειρο επιβεβαιώνει τον καλό σας χα­ρακτήρα, σημαίνει δε ότι η αξιοσύνη σας θα τύ­χει αναγνώρισης. Αν δείτε ότι εσείς χαρίζετε δα­χτυλίδι σε άντρα, θα μπείτε σφήνα στα συμφέρο­ντα του και θα τον βλάψετε σε βαθμό μεγάλο, τόσο που κι εσείς ο ίδιος θα μετανιώσετε και θα λυπηθείτε∙ αν όμως χαρίζετε δαχτυλίδι σε γυναίκα, θα συνάψετε μαζί της σχέσεις οι οποίες θα είναι επιβλαβείς και για τους δύο. Αν δείτε ότι φοράτε δαχτυλίδι με διαμάντια, στενοχώρια θα δοκιμά­σετε, κατά κύριο λόγο σε οικονομικό επίπεδο∙ κατ’ άλλους, το όνειρο σημαίνει και προσεχή ασθέ­νεια. Αν δείτε ότι φοράτε δαχτυλίδι ασημένιο, σε πολύ δύσκολες περιστάσεις θα βρεθείτε και δε θα ξέρετε τι να κάνετε, συγχρόνως δε θα σας ζη­τηθεί η βοήθεια φίλου σας την οποία θα αναγκα­στείτε, αν και μετά λύπης, να αρνηθείτε. Αυτός που φορά δαχτυλίδι από γυαλί ή χαλκό, και όχι από κά­ποιο πολύτιμο μέταλλο, σημαίνει ότι θα έχει στη ζωή του φτώχια και στερήσεις μεγάλες∙ ακόμη, σημαίνει ότι θα καταφύγει για βοήθεια σε ανθρώ­πους που δε θα τον συντρέξουν. Αν δείτε ότι το δα­χτυλίδι που φοράτε σας είναι μεγάλο και κινδυ­νεύει να πέσει από τα χέρια σας, σημαίνει ότι το άτομο που αγαπάτε είναι έτοιμο να σας εγκατα­λείψει∙ γι’ αυτό πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας και να φροντίσετε περισσότερο τη σχέση σας∙ αν, όμως, το δαχτυλίδι είναι ακριβώς στα μέτρα σας. και μάλιστα σας είναι κάπως μικρό, το όνειρο ση­μαίνει ότι η σχέση σας είναι ειλικρινής και ο σύ­ντροφός σας είναι πιστός απέναντί σας, και δεν υπάρχει φόβος εγκατάλειψής σας. Αν ονειρευτείτε ότι κλέβετε το δαχτυλίδι άλλου, θα μάθετε κά­ποιο φοβερό μυστικό που τον αφορά, εσείς δε, ανοήτως φερόμενος, θα το προδώσετε∙ αν όμως δείτε ότι αποσπούν από το δάχτυλό σας, είτε με το καλό είτε διά της βίας, το δαχτυλίδι σας, το όνειρο σημαίνει ότι το μυστικό σας θα το μάθει ο κόσμος, παρ’ όλη την προσοχή, την επιμονή και τη φροντίδα σας να το κρατήσετε κρυφό. Ασθενής που βλέπει ότι του χαρίζουν δαχτυλίδι θα δο­κιμάσει και ψυχικούς πόνους μαζί με τους σωμα­τικούς. Ηλικιωμένοι που θα δουν στον ύπνο τους ότι φοράνε, χαρίζουν ή λαμβάνουν δαχτυλίδι θα δοκιμάσουν πίκρες και απογοητεύσεις εξαιτίας της στάσης των παιδιών τους.