Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας δα­γκώνει κάποιο θηρίο ή ερπετό, κυρίως φίδι, το όνειρο σημαίνει ότι εχθροί σάς καταδιώκουν με λύσσα, και πρέπει να φροντίσετε ώστε να μην πέσετε στην παγίδα που σας έστησαν και από την οποία θα βγείτε ατιμασμένος. Αν δείτε ότι δα­γκώνετε κάποιον, σημαίνει ότι θα τον βλάψετε άδικα και θα επιβουλευτείτε τα συμφέροντα του, πράγμα που θα σας καταστρέψει· επομένως, καλό είναι να επαναπροσδιορίσετε τη στάση σας απέ­ναντι του. Αν δείτε ότι κάποιος άλλος σας δα­γκώνει, το όνειρο σημαίνει ότι θα υποστείτε λυσσαλέες επιθέσεις από τους εχθρούς σας, γι’ αυτό επιβάλλεται να λάβετε τα μέτρα σας. Αν ονει­ρευτείτε ότι σας δαγκώνει γυναίκα, θα κατηγο­ρηθείτε για διαγωγή ελευθεριάζουσα, κάτι για το οποίο θα σας ψέξει η κοινωνία. Αν δείτε ότι εσείς δαγκώνετε γυναίκα, το όνειρο σημαίνει ότι με την επιπολαιότητα που σας χαρακτηρίζει θα εκ­θέσετε σε κίνδυνο την υπόληψη και την τιμή της. Αν κάποιος ηλικιωμένος δει στον ύπνο του ότι δα­γκώνει ή τον δαγκώνουν, σημαίνει ότι θα πληγω­θεί από την αχαριστία των παιδιών, ή των συγ­γενών του.