Φωτιά που φωτίζει ή ζεσταίνει είναι καλό ονειρικό σημάδι δείχνει ότι θα έχετε σημαντικές επιτυχίες στα ερωτικά σας οι πολλές δάδες αναμμένες προμηνύει ευτυχισμένο γάμο ενώ αν δείτε δαδί σβηστό είναι άσχημο προμηνύεται μοναξιά και στεναχώρια ενώ απαιτείται προσοχή στην υγεία. Στα εργασιακά σας τα πολλά δαδιά προμηνύουν θρίαμβο μεγάλη άνοδο και κέρδη ενώ στα σβηστά ατυχία και επαγγελματικά προβλήματα. Αν δείτε στο όνειρό σας ότι κρατάτε δαδί σβηστό, σημαίνει ότι κάποιο αίσθημα νέο θα γεν­νηθεί στην καρδιά σας, το οποίο μάταια θα προ­σπαθήσετε να κατανικήσετε∙ αν το δείτε αναμ­μένο, σημαίνει ότι θα συναντήσετε μια παλιά και λησμονημένη αγάπη, πρόσωπο το οποίο για πολύ καιρό δεν είχατε δει. Αν δείτε ότι ανάβετε φω­τιά με δαδί- ιδίως αν το όνειρο αυτό το βλέπει γυναίκα-, σημαίνει ότι θα εμπνεύσετε περιπαθές αίσθημα, το οποίο όμως σύντομα θα ατονήσει και θα λησμονηθεί.