Το όνειρο αυτό αφορά κυρίως τις γυναίκες. Έτσι, αν μια γυναίκα ονει­ρευτεί κουτσό, σημαίνει ότι οι ελπίδες της θα απο­δειχθούν φρούδες, θα δοκιμάσει γι’ αυτόν το λόγο μεγάλες απογοητεύσεις.