Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε χή­ρος, για μεν τους παντρεμένους το όνειρο ση­μαίνει ευτυχία, για δε τους ανύπαντρους γάμο και μάλιστα γρήγορα. Αν όμως είστε χήρος και ονειρευτείτε ότι χηρεύετε, σημαίνει ότι δε θα κα­τορθώσετε να πετύχετε το γάμο που έχετε στο νου σας.