Αν δείτε στον ύπνο σας χήνες, θα ακού­σετε λόγια τα οποία θα σας ευχαριστήσουν και θα τροφοδοτήσουν τη φιλοδοξία σας. Το όνειρο αυτό είναι καλό για τις εγκύους, προμηνύει δε πάντοτε αίσιο και εύκολο τοκετό. Αν τις ακούτε να φωνάζουν, σημαίνει ότι θα τύχετε ακρόασης από σπουδαίο πρόσωπο. Αν δείτε ότι πιάνετε χήνες, το όνειρο σημαίνει ότι θα λάβετε καλή είδηση από ξενιτεμένο συγγενή, αν είστε άντρας· από προσφιλή απόντα, αν είστε γυναίκα. Χήνα μαγει­ρεμένη είναι καλό όνειρο· θα σας φέρει καλά στο μέλλον, όπως ευζωία που θα πηγάζει από ευμά­ρεια και διασκεδάσεις, κάτι που θα σας χαρίσει χαρά και αγαλλίαση. Αν δείτε στο όνειρό σας χή­νες να τρώγονται μεταξύ τους, σημαίνει ότι θα γί­νετε αιτία συμπλοκής μεταξύ φίλων ή γνωστών σας, αυτό όμως θα είναι πολύ δυσάρεστο.