Είναι ευχάριστο και ελπιδοφόρο όνειρο αν μελετάτε χάρτη σημαίνει πως ψάχνετε αλλαγή στη ζωή και στη καθημερινότητα σας. Εάν επιμείνετε θα τη βρείτε. Η υγεία σας δε θα σας απασχολήσει αυτό τον καιρό. Στην εργασία σας το διάβασμα ενός χάρτη συνήθως σημαίνει ταξίδι επαγγελματικό, τα αποτελέσματα αν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία στο όνειρο μάλλον θα είναι καλά.