Η θέα της αβύσσου σε όνειρο δεν είναι ευχάριστο προμήνυμα. Αν δείτε την άβυσσο από ψηλά, να εκτείνεται κάτω από τα πόδια σας, σημαίνει ότι εχθροί σάς συκοφαντούν, αλλά οι συκοφαντίες δε σας αγγίζουν, διότι δεν είναι αλη­θινές. Αν δείτε ότι πέφτετε σ’ αυτή, σημαίνει ότι χάσατε ή θα χάσετε πολύ σπουδαία υπόθεση, για την οποία ξοδέψατε και χρήματα∙ υπό κάποιες ιδι­αίτερες συνθήκες, σημαίνει και επικείμενη οικο­νομική καταστροφή.

Αν στο όνειρό σας δείτε ότι πέφτετε σε άβυσσο, σημαίνει ότι θα έχετε κάποιο σημαντικό ατύχημα, αν δε αυτή που ονειρεύεται είναι νέα και ανύπαντρη, ας προσέξει τις σχέσεις της, γιατί δεν είναι απίθανο να της προκαλέσουν όλεθρο. Αν δείτε ότι σας βγάζουν από την άβυσσο, σημαίνει ότι θα σας συμβεί απλώς κάποιο ατύ­χημα, το οποίο μόνο θα σας τρομάξει. Για τους ηλι­κιωμένους, η θέα της αβύσσου στον ύπνο τους εί­ναι προμήνυμα ότι πρέπει να εντείνουν τις προ­σευχές τους.