Αν δείτε στον ύπνο σας μπιζελιά, το φυτό δηλαδή με τους καρπούς, το όνειρο είναι καλό διότι υποδηλώνει ότι πολλές ελπίδες σας θα υλοποιηθούν, και σας περιμένουν πολλά ευχάρι­στα γεγονότα. Αν δείτε, όμως, μόνο το φυτό, χω­ρίς καρπούς, θα πει ότι οι ελπίδες σας όλες είναι μάταιες, και εκείνοι που τις συντηρούν μέσα σας δεν κάνουν άλλο από το να σας εξαπατούν, χάνετε δε άδικα τον καιρό σας ελπίζοντας, ξοδεύετε δε αποπάνω και χρήματα. Για τις ανύπαντρες κόρες το όνειρο σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουν από το νου τους τη σχέση που ονειρεύονται.

Μπιζέλια -ο καρπός μόνο και όχι το φυτό- υποδηλώνουν ανόητη και αυθάδη διαγωγή όσον αφορά τις γυ­ναίκες· αν δείτε σε όνειρο μπιζέλια μαγειρεμένα, θα υποστείτε σφοδρή επίθεση εκ μέρους των εχθρών σας και θα πάθετε εξευτελισμούς μεγά­λους από τους αντιπάλους σας. Αν δείτε ότι εσείς μαγειρεύετε μπιζέλια, για τους μεν άντρες το όνειρο αυτό είναι προάγγελος μεγάλων οικονομικών δυσχερειών, οι οποίες θα προέλθουν κυρίως από τη δική σας ανοησία και την κακομοιριά· για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι το μυστικό τους θα εκτεθεί στον κόσμο και θα ρεζιλευτούν για τις ανύπαντρες κοπέλες, ότι θα διαλυθούν τα συνοικέσια που τους είχαν προταθεί, εξαιτίας αφορμής ασήμαντης και γελοίας. Αν δει αυτό το όνειρο κάποιος που ασκεί δημόσιο λειτούργημα, του συνιστάται να προσέξει πολύ.