Αν ένας ηλικιωμένος δει σε όνειρο ότι περπατά στηριζόμενος σε μπαστούνι σημαί­νει ότι απόκτησε ήδη στηρίγματα για τα γηρατειά του∙ αν το όνειρο το δουν νέοι άνθρωποι, σημαίνει ότι έχουν ισχυρούς ανθρώπους που φροντίζουν γι’ αυτούς. Αν δείτε ότι κρατάτε μπαστούνι, χω­ρίς όμως και να έχετε την ανάγκη του, μελλοντική ασθένεια και σωματική αδυναμία σημαίνει. Αν σας αρπάζουν το μπαστούνι με τη βία, θα χάσετε προστασία πολύτιμη για σας, ίσως μάλιστα και την εργασία σας, από δική σας απρονοησία. Αν δείτε ότι με το μπαστούνι καταδιώκετε κάποιον και τον χτυπάτε μ’ αυτό, το όνειρο αποτελεί σημάδι ότι φέ­ρεστε με σκληρό τρόπο στους συγγενείς σας, οι οποίοι έχουν την ανάγκη σας. Αν γυναίκα δει ότι στηρίζεται σε μπαστούνι, το όνειρο είναι σημάδι για το ότι ισχυρός και πλούσιος άνθρωπος τη συ­μπάθησε και την προστατεύει, ίσως μάλιστα και να τη λάβει ως σύζυγο του. Αν βρείτε μπαστούνι στο δρόμο και το παίρνετε, καλό είναι να ζητήσετε την προστασία ισχυρού φίλου σας, διότι μόνος σας δε θα κατορθώσετε ό,τι έχετε κατά νου.