Αν δείτε στο όνειρό σας ότι τρώτε μπανάνα, θα νιώσετε κρυφή ευχαρίστηση, καθώς επίσης χαρά και απόλαυση, θα σας διακρίνει δε ευθυμία και χαρούμενη διάθεση. Για τις γυναί­κες, κυρίως τις νέες, σημαίνει ότι θα απολαμβά­νουν την αγάπη των συζύγων ή των εραστών τους. Αν δείτε ότι προσφέρετε μπανάνα σε κάποιον άλλο, σημαίνει ότι, ακόμη κι αν τον αντιπαθείτε, πολύ γρήγορα θα τον αγαπήσετε, κυρίως εξαι­τίας της εξαιρετικής συμπεριφοράς προς το άτομο σας. Αν δείτε ότι αγοράζετε μπανάνες, ευχάρι­στη είδηση θα λάβετε από ξενιτεμένο συγγενή ή φίλο σας, τον οποίο για πολύ καιρό είχατε λη­σμονήσει. Αν δείτε ότι φυτεύετε μπανάνες, να έχετε υπόψη σας ότι κατεργάζεστε την καλή σας τύχη και υπόληψη· αν δε επιμείνετε, οι προσπά­θειές σας θα στεφθούν από επιτυχία.