Αξιωματικός

/Αξιωματικός

Αξιωματικός

Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αξιωματικός

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εί­στε αξιωματικός, σημαίνει ότι σας χαρακτηρίζει ματαιοδοξία επικίνδυνη και επιδεικνύετε κακή συμπεριφορά, η οποία θα επιφέρει βλάβες ανυ­πολόγιστες∙ αν δείτε ότι κάποιος φίλος σας πα­ριστάνει τον αξιωματικό, την υπόληψη του κό­σμου σημαίνει ότι θα έχει και ότι θα απολαύσει δόξες και τιμές. Αν δείτε ότι συναντάτε αξιωμα­τικό και συνομιλείτε μαζί του, ανέλπιστα καλή εί­δηση θα ακούσετε∙ αν δείτε ότι τον χαιρετάτε ή τον φιλάτε, κάποιο σπουδαίο και ευτυχές γεγο­νός θα συμβεί στη ζωή σας. Αν δείτε ότι μαλώ­νετε με αξιωματικό, κάτι δυσάρεστο θα σας συμ­βεί. Γυναίκα που θα δει στον ύπνο της ότι έχει δο­σοληψίες με αξιωματικό θα ερωτευτεί σφοδρά αξιωματικό. Αν κάποιος ηλικιωμένος δει στον ύπνο του αξιωματικό, σημαίνει ότι θα ευτυχήσει να δει παιδιά και εγγόνια. Αν δείτε αξιωματικούς πολλούς, που προχωρούν μαζί, με ύφος φιλικό, χρήματα σημαίνει ότι θα αποκτήσετε∙ αν, αντι­θέτως, τους δείτε να βαδίζουν με ύφος οργισμένο, σημαίνει ότι θα χάσετε σε κάποιο τυχερό παι­χνίδι. Αξιωματικός έφιππος αν σας επισκεφθεί στον ύπνο σας, σημαίνει επιδοκιμασία για τις τολ­μηρές σας επιχειρήσεις∙ ακόμη, σημαίνει προτροπή να επιμείνετε σ’ αυτό που έχετε κατά νου, διότι θα το πετύχετε.

 

Σχετικά Όνειρα : Στολή | Στρατηγός | Στρατός | Στρατιώτης

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος 

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ