Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε αυλάρχης, σημαίνει ότι θα έχετε την υπόληψη και την εκτίμηση του κόσμου, ότι θα λάβετε προαγωγή σε επίζηλη θέση, γενικά θα αποκτήσετε αξίωμα σπουδαίο, το οποίο θα κινήσει το φθόνο των εχθρών σας. Αν δείτε ότι άλλος διορίστηκε αυ­λάρχης και είναι φίλος σας, καλές ειδήσεις για την κατάσταση της υγείας σας θα ακούσετε από το γιατρό αν ο αυλάρχης είναι εχθρός σας, καλό είναι να λάβετε όλες τις προφυλάξεις για να αποφύ­γετε πιθανούς κινδύνους.