Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αβγά

Αν δείτε ότι μαζεύετε αβγά από φωλιά, θα έχετε κέρδη και ωφέλειες. Αν, όμως, τα αβγά που μαζεύετε είναι πολλά, θα έχετε δίκες, διάφορα προβλήματα που θα επιφέρουν περισπασμούς και θα σας κατακλύσουν οι έγνοιες και οι φροντίδες. Αν τα αβγά στο όνειρό σας είναι λευκά, μικρές θα είναι οι ωφέλειές σας· αν είναι κόκκινα, σπου­δαία τα κέρδη σας· αν έχουν άλλο χρώμα, το όνειρο σημαίνει ταξίδι και ξενιτεμό. Αν δείτε ότι τρώτε αβγά, θα ακούσετε ευχάριστες ειδήσεις· αν τα σπάτε μόνο, σημαίνει ότι θα συκοφαντηθείτε από φίλο σας· αν δείτε να αλείφεστε με αβγά, ση­μαίνει ότι οι εχθροί σας δε θα σταματήσουν να σας καταδιώκουν.