Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αβάς

Με τη λέξη αυτή εννοού­με πάντα καθολικό ιερέα, μολονότι άλλοτε πολύ διαφορετική ήταν η σημασία της, καθ’ ότι ανα­φερόταν στο μοναχισμό. Αν δείτε, λοιπόν, αβά στον ύπνο σας, κάποια μικρή ανησυχία σάς πε­ριμένει, η οποία όμως θα είναι περαστική. Αν οι αβάδες είναι πολλοί, η στενοχώρια θα είναι με­γαλύτερη και πολύ δυσκολότερα θα απαλλαγείτε απ’ αυτή. Αν δείτε ότι ο αβάς έρχεται κοντά σας και σας μιλά, η στενοχώρια σας θα προέλθει από φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο αν στο όνειρό σας μαλώνετε με αβά, το όνειρο σημαίνει ότι έχετε χάσει οριστικά κάποια πολύ σπουδαία υπόθεση, για την οποία ανησυχούσατε ιδιαίτερα.

Βλέπε και Ιερέας