Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αβαρία

Αν ονειρευτείτε ότι ταξιδεύετε με πλοίο το οποίο, εξαιτίας πολύ μεγάλης τρικυμίας, αναγκάζεται να ελαφρύνει το φορτίο του, να κάνει δηλαδή αβαρία, να περιμένετε μεγάλη ανακούφιση από τις στενοχώριες και τις έγνοιες σας, με ελάχιστη ζημιά. Αν δείτε ότι από το πλοίο έχουν ριχτεί στη θάλασσα πολύτιμα φορτία, τότε σημαίνει ότι θα ανακουφιστείτε μεν, αλλά θα θυσιάσετε ένα μέρος από την αξιοπρέπεια και τη φιλοτιμία σας.