Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αβάπτιστος

Το όνειρο αυτό γενικά δεν είναι καλό και πιο συγκεκριμένα αν δεις ότι είσαι εσύ αβάπτιστος θα έχεις μεγάλες στεναχώριες. Αν δεις ότι αβάπτιστος είναι κάποιο φιλικό ή συγγενικό σου πρόσωπο τότε η στεναχώρια θα έρθει από αυτό το πρόσωπο επειδή θα αρρωστήσει.