Πολύ πλούσιο σε ερμηνείες και παράξενο το όνειρο. Αν ονειρευ­τείτε το ατμόπλοιο να ταξιδεύει χωρίς να είστε μέσα, θα ακούσετε ειδήσεις οι οποίες δε σας εν­διαφέρουν αν είστε μέσα και αρμενίζει με ευνοϊκό καιρό, κέρδη και επιτυχίες θα έχετε, οι δε ανύ­παντροι ευτυχείς έρωτες∙ αν όμως το ταξίδι γίνε­ται με αντίξοες καιρικές συνθήκες, θα έχετε ζημιές και άλλου είδους δυσκολίες. Αν δείτε ατμόπλοιο στην ξηρά, απειλείστε από ασθένεια σοβαρή το ίδιο και αν βρίσκεστε μέσα σε ατμόπλοιο, αλλά βρέχεστε από θάλασσα. Αν το πλοίο με το οποίο ταξιδεύετε έχει και ιστία, σημαίνει ότι η πιθανότητα επιτυχίας σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις σας είναι μεγάλη. Αν δείτε ότι ατμόπλοιο κινδυνεύει να ναυαγήσει και δεν μπορείτε να το σώσετε, κά­ποιος συγγενής σας θα κινδυνέψει, και εσείς, που βρίσκεστε μακριά, δε θα μπορείτε να τον βοηθή­σετε. Αν δείτε ότι βρίσκεστε σε νεώριο όπου κα­τασκευάζεται ατμόπλοιο, σημαίνει ότι το ταξίδι που ετοιμάζετε θα πάρει κι άλλη αναβολή. Αν ονειρευτείτε ότι δύο ατμόπλοια συγκρούονται, το όνειρο σημαίνει ότι τα συμφέροντά σας θα πολε­μηθούν πολύ από κάποιο συνάδελφό σας∙ αν μνηστευμένη κόρη δει το όνειρο, θα της πάρει το μνηστήρα άλλη, περισσότερο επιτήδεια. Γενικά, το ατμόπλοιο σημαίνει αστάθεια, αβεβαιότητα, μά­ταιες ελπίδες για τους εμπόρους, ζημιά για τους φτωχούς, απώλειες σημαντικές για τους πλούσιους για τους ασθενείς όμως και τους κατάδικους ση­μαίνει ελπίδες και περιστάσεις ευνοϊκές τέλος, για τις παντρεμένες γυναίκες σημαίνει φιλονικίες και στενοχώριες.