Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αθάνατος

Το πράσινο και αειθαλές αυτό φυτό δε σημαίνει άλλο από δόξα, ισχύ και ακμαίο γήρας. Αν δείτε, λοιπόν, στον ύπνο σας ότι μυρίζετε αθάνατο, σημαίνει ότι θα ζητή­σετε προστασία από κάποιον ισχυρό και δυνατό φίλο σας. Για τους γέροντες, ιδίως, σημαίνει ότι δεν πρέπει να απογοητεύονται, διότι έχουν να δια­νύσουν πολύ δρόμο ακόμη.

Βλέπε και Αμάραντος