Αν δείτε στον ύπνο σας ότι αστραπή φώτισε τα σκοτάδια της νύχτας, καλή ιδέα θα σας έρθει, από την οποία θα ωφεληθείτε πολύ. Αστρα­πές πολλές, παρατεταμένες, σημαίνουν διχόνοιες, γκρίνιες οικογενειακές, δίκες, ίσως δε και κά­ποια μικρή ασθένεια.