Αν δείτε στον ύπνο σας ουρανό καθαρό και τα άστρα να λάμπουν, σημαίνει ότι θα έχετε κέρδη πολλά, ευτυχία και καθαρή συνείδηση, θα λάβετε δε ειδήσεις ευχάριστες που δεν περιμέ­νατε ακόμη, αυτό το όνειρο σημαίνει τοκετό ανώ­δυνο, γάμο ευτυχή, ίσως δε και επίσκεψη κάποιου υψηλά ιστάμενου προσώπου, το οποίο επιθυμεί να σας βοηθήσει. Αν, όμως, τα άστρα του ουρα­νού στο όνειρό σας είναι χλομά και δε λάμπουν, θα έχετε ειδήσεις δυσάρεστες και ατύχημα απροσδόκητο. Αν δείτε ότι άστρα λάμπουν μέσα στο σπίτι, κάποιος κίνδυνος απειλεί τον οικοδε­σπότη ή την οικοδέσποινα∙ αν δείτε να πέφτουν πάνω στο σπίτι κάποιου γνωστού σας, ή και στο δικό σας, κάποια ασθένεια, ευτυχώς όχι επικίν­δυνη, σημαίνει ότι θα βρει τον κάτοχο του σπι­τιού. Αν δείτε άστρα να πέφτουν πάνω στη γη, σπουδαία είδηση για την πατρίδα σας θα μάθετε και θα συμβεί θάνατος κάποιου σπουδαίου άντρα, κάτι που θα χαρακτηριστεί ως εθνική απώ­λεια. Αν δείτε άστρα πολλά να κινούνται ή να πέφτουν, αυτά που ονομάζουμε διάττοντες αστέ­ρες, σημαίνει ότι θα υπάρξουν πολιτικές ανω­μαλίες και ταραχές, θα συμβούν δε πόλεμοι και εθνικές συμφορές. Γυναίκα που βλέπει άστρο λα­μπρό στον ουρανό θα έχει καλό γάμο ή θα απο­κτήσει ωραίο παιδάκι∙ αν όμως δει ότι το άστρο σκεπάζεται από σύννεφα, λογομαχία με τον ερα­στή της ή ακόμη και με το σύζυγο θα έχει. Αν δει ότι το άστρο σβήνει, ασθένεια ή ψυχρότητα του εραστή της σημαίνει. Αστέρες που λάμπουν στην ημέρα σε όνειρο σημαίνουν ξαφνική μετα­βολή της τύχης, πάντοτε όμως προς το καλύτερο.