Αν ονειρευτείτε αστακό ζωντανό, ση­μαίνει ότι από κάποια ανοησία σας χάσατε σπου­δαία εργασία. Αν δείτε ότι πιάνετε αστακό, ση­μαίνει ότι δείχνετε αμέλεια και απερισκεψία πάρα πολύ επιβλαβή για τα συμφέροντά σας. Αν δείτε ότι τον τρώτε, σπάνια απόλαυση θα δοκιμάσετε∙ αν τον αγοράζετε ή τον πουλάτε, θα έχετε κέρ­δος από ευκαιρία που δε συναντάτε συχνά.