Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ράβετε ασπρόρουχα, γάμο σημαίνει για τις ανύπα­ντρες, για δε τις παντρεμένες ευτυχισμένο συζυ­γικό βίο. Αν δείτε ότι απλώνετε ασπρόρουχα, ση­μαίνει ότι εκτίθεστε πολύ και σας μυρίστηκε η γει­τονιά. Αν δείτε ότι πλένετε ή μετράτε ασπρό­ρουχα, μια επιπόλαιη κακολογία θα ακούσετε, μη λυπηθείτε όμως, διότι δε θα σας βλάψει, αλλά να γνωρίζετε ότι προέρχεται από άνθρωπο του σπιτιού σας.