Αν ονειρευτείτε ότι ασπάζεστε γυ­ναίκα ή άντρα στο πρόσωπο, ενθάρρυνση για την τόλμη σας σημαίνει. Αν φιλάτε τα χέρια γυναί­κας, θα έχετε τη φιλία ανθρώπου που σας αγαπάει και καλή τύχη. Αν δείτε ότι φιλάτε συγγενή ή φίλο σας απόντα, καλές ειδήσεις θα λάβετε για την υγεία του. Αν δείτε να σας φιλά κόρη την οποία αγαπάτε, θα ευοδωθούν όλες οι υποθέσεις σας, κυ­ρίως δε οι ερωτικές. Αυτός που βλέπει ότι ασπά­ζεται νεκρό θα λάβει καλές ειδήσεις∙ αυτός που ασπάζεται ιερή εικόνα ή άγιο λείψανο την ευλο­γία του θεού έχει. Αν δείτε ότι φιλάτε τους νεκρούς γονείς ή συγγενείς σας, κάποιος κίνδυνος σας απειλεί∙ αν αυτός που θα δείτε ότι σας φιλά εί­ναι εχθρός σας, σημαίνει μακρύ ταξίδι και ξενι­τεμό. Όταν δείτε να σας φιλάει μικρό παιδί, αν μεν είναι παιδί σας ή έχει κάποια συγγένεια με το άτομό σας, το όνειρο είναι σημάδι για την καλή του υγεία∙ αν είναι απλώς γνωστός σας, σημαίνει ότι απειλείται η υγεία του.