Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τρώτε ψωμί λευκό και καλοζυμωμένο, καλή είδηση για σπου­δαία υπόθεσή σας θα λάβετε∙ αν το ψωμί είναι μαύρο και ευτελές, σημαίνει κέρδη και ωφέλειες για τους φτωχούς, για τους εύπορους όμως απώ­λειες και ζημίες. Αν ονειρευτείτε ότι ζυμώνετε ψωμί, σημαίνει ότι προσπαθείτε να βρείτε τρόπους να ανακουφίσετε την οικογένειά σας και θα το πε­τύχετε. Αν το ψωμί το κόβετε μόνο, χωρίς να το τρώτε, σημαίνει ότι η ατυχία σας δε σας αφήνει να απολαύσετε και εσείς τα αγαθά που απορ­ρέουν από την εργασία σας.