Αν κάποια ανύπαντρη κόρη ονειρευ­τεί ότι άνθρωποι γνωστοί την αρπάζουν και φεύ­γουν, θα τη ζητήσει σε γάμο οικογενειακός φίλος∙ αν όμως είναι ξένοι, άνθρωπος από μακριά θα έρ­θει και θα τη ζητήσει σε γάμο. Γυναίκα παντρεμένη αν ονειρευτεί ότι την αρπάζουν, θα ζήσει απροσ­δόκητη ευτυχία. Αν δείτε ότι εσείς αρπάζετε γυ­ναίκα και φεύγετε, χρήματα θα χάσετε με ανόη­τες κινήσεις σας. Αν δείτε ότι κάποιος άλλος εί­ναι θύμα απαγωγής και εσείς τον βοηθάτε, ση­μαίνει ότι κάποιος φίλος σας, τον οποίο ζηλεύετε και μισείτε, θα ευτυχήσει και θα χαίρεται για την προαγωγή του, ενώ εσείς θα πικραίνεστε.