Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε άρο­τρο και οργώνετε τη γη, σημαίνει ότι είστε τίμιος άνθρωπος και έχετε θάρρος, γι’ αυτό και θα επι­βληθείτε, όσο κι αν σας πολεμούν. Αν δείτε ότι το άροτρο το σέρνει άνθρωπος, σημαίνει ότι έχει ανάγκη υπομονής για να νικήσει προσωρινές δυ­σκολίες οι οποίες παρεμβάλλονται ως προσκόμ­ματα στην πρόοδο του.