Αν δείτε στον ύπνο σας Αρμένιο, την αχαριστία φίλων σας θα δοκιμάσετε, ίσως δε και εσείς ο ίδιος φερθείτε αχάριστα προς ανθρώπους οι οποίοι σας ευεργέτησαν. Αυτό το όνειρο μπο­ρεί να σημαίνει και ότι η μεγάλη περιέργεια που σας χαρακτηρίζει θα γίνει πρόξενος κακών.