Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κρατάτε στα χέρια σας ασήμι ή αργυρά νομίσματα, προσωρινή δόξα και εκτίμηση θα απολαύσετε. Σε όνειρο, τα αργυρά σκεύη που πωλούνται σημαίνουν ότι ξοδεύετε πολλούς επαί­νους σε πρόσωπο το οποίο, μ’ αυτό τον τρόπο, καταστρέφετε, αν μάλιστα είναι του στενού συγ­γενικού σας περιβάλλοντος.