Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εί­στε αρχιτέκτονας, σημαίνει ότι θα έχετε μοναδική επιτυχία στην εργασία σας∙ αν δείτε ότι άλλος εί­ναι ο αρχιτέκτονας, πρέπει να είστε προσεκτικό­τερος στις ενέργειές σας. Αν κάποια γυναίκα δει αρχιτέκτονα ή ότι τον παντρεύεται ή ότι απλώς μιλάει μαζί του, ας περιμένει καλή έκβαση του σχε­δίου το οποίο έχει στο νου της.